Змістовний розділ 3 (лабораторні роботи)

Змістовний розділ  3

І семестр

Системи керування базами даних

 

Тема 20. Лабораторна робота №11 Створення таблиць. Введення та редагування даних різних типів.

Тема 22. Лабораторна робота №12. Впорядкування, пошук і фільтрування даних.

Тема 23. Лабораторна робота №13. Робота з формами

Тема 24. Лабораторна робота №14. Створення запитів на вибірку даних

Тема 25. Лабораторна робота №15. Створення звітів.